Kontakt & Support

Har du allmänna frågor som rör verksamheten eller vill bli en del av bopedia ber vi dig att i första hand kontakta vår support; support@bopedia.se


Affärsrelaterade frågor, kontakta VD - Mäklarsamfundet Utveckling, Kenneth Ivarsson;
kenneth.ivarsson@maklarsamfundet-utveckling.se